առնեմ

առնեմ

Dasnabedian 1995: 417

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,14 14,22 14,24
je fais, je rends

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, 8c (ԱԶԴ ԱՌՆԵՄ) Յորմէ ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ, իբր Մեծաձայն եւ ազդոյ. *Քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն: Ազդարարող բարբառովն լնու զտիեզերս. Շար.: Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿԱՄԱՅ — (ի, ից կամ այց.) NBH 1 0021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁκούσιος, ἁβουλήτος involuntarius Ոչ կամեցեալն. անկամաւոր. բռնական. պատահական. չուզելով եղած, կամք չեղած .... *Թողցի նոցա, զի ակամայ է: Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՕՍԱԲԵԿ — ( ) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԱԿՕՍԱԲԵԿ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ. Նոյն ընդ վ. *Ո՛չ մաճ ʼի ձեռն առնում, եւ ակօսաբեկ առնեմ. Ոսկ. խչ.: * Ամենայն լեառն ակօսաբեկ լիցի. Ես. ՟Է. 25 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. Տ. ԱՄԵՆԱԳԷՏ: *Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. Խոսրովիկ.: *Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ: Հոգւոյն Սրբոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. Տ. ԱՄԵՆԱԳԷՏ: *Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. Խոսրովիկ.: *Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ: Հոգւոյն Սրբոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՄԱԹԻՒ — (թուի.) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Անդամք յօշեալք եւ ուրոյն ʼի թիւ անկեալք. մարմին յօշեալ. յօշուած. διχοτόμημα, σῶμα segmentum, pars; corpus, vel cadaver *Ի վերայ յօշելոյ անդամաթուին: Դիցես ʼի դմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՈՒՃԱՊ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա.մ. Ոչ խուճապեալ. անվրդով. անխռով. հանդարտ. խաղաղ, եւ խաղաղութեամբ. աչալրջութեամբ. (լծ. եւ թ. հիճապսըզ առանց ակնածութեան.) *Անխուճապ դէմս ցուցանել: Անխուճապ սրտիւ՝ ըրհնաբանօղ Աստուծոյ գոլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.